Wat moet er gedaan worden om het gedrag in de bestuurskamer te verbeteren? | Virtual boardroom

Flink gedragsbeheer moet het verschil maken. Als een CEO en dezelfde bestuursvoorzitter onder andere een messcherp niveau van vertrouwen plus onderling vertrouwen hebben, willen zij eerder “wolken bij de horizon” eerder en meer openlijk met elkaar delen plus samenwerken door prestatievermindering te voorkomen. En wanneer individuele bestuursleden openhartig en opbouwend kunnen uitkomen, maar met een goede, sceptische plus uitdagende manier zonder angst voor vergelding of emotionele reacties, worden betere beslissingen genomen in uw langetermijnbelangen met de organisatie. Er bestaan een hoeveelheid strategieën deze een organisatie kan gebruiken om u gedrag met bestuurders als individu en als collectief te herzien. Sommige daarvan zijn:

  • “Rekruteren voor karakter en trainen voor competentie. ” Heel vaak benaderen besturen het nomineren van bestuurskandidaten andersom – ze streven naar bestaande competenties bij specifieke vaardigheden tijdens het nominatieproces board management software en proberen hun karakter vorm te geven zodra een directeur is benoemd. Een bestuurder karaf zeer bekwaam zijn boven een bepaalde competentie maar toch arm van karakter en gedrag. En het is mogelijk door een directeur te trainen in de vaardigheden die nodig zijn voordat een bestuurspositie – het is bijna onmogelijk om erbij trainen aan karakter zodra iemand al op jij bord zit.
  • Zorg voor een governancestructuur die gedrags- en karakteraspecten in u benoemingsproces zal vergemakkelijken. Dat houdt boven dat toekomstige bestuurders, benoemingsorganen en comités worden geven van duidelijke verwachtingen rond bestuurskamergedrag, naast specifieke gegevens over de rollen plus verantwoordelijkheden van een bestuurder.
  • Zorg ervoor dat gedrag plus karakter deel uitmaken met het jaarlijkse evaluatieproces. De meeste besturen ondergaan momenteel een jaarlijks evaluatieproces. Door vragen in uw evaluatie erbij plaatsen betreffende het gedrag van een directie, relaties en aspecten van de karakter, zullen dit beslist licht schijnen op dit problemen boven uw directiekamer en dezelfde mechanisme bieden om dezelfde dialoog met te starten over hoe ze op te lossen.
  • Zorg datgene een deel van de trainingsbudget betreffende het bord besteed werd aan soft skills – niet louter aan ‘harde’ structurele en procesvaardigheden.
  • Informeer potentiële plus bestaande bestuurders over een gedragsverwachtingen betreffende het bestuursmandaat. Dit houdt onder meer in dat deze elementen worden opgenomen in de taakomschrijving voor bestuurders.
  • Bepaal dezelfde optimale competentie en gedragsmatige mix aan uw bord.
  • Gebruik hulpmiddelen om het karakter plus het gedrag van toekomstige en bestaande bestuurders te bepalen. Daar zijn een hoeveelheid van dit soort tools beschikbaar op de markt. (Zie hier beneden: wat bestaan enkele hulpmiddelen en middelen die borden inslikken helpen u gedrag van de directie te herzien? )

board management software

Wij willen ieder naar een bestuursvergadering vertrekken waar een groep bekwame mensen kwesties bespreekt en elkaar bij constructieve manieren uitdaagt door beslissingen juist te keuren voor het welzijn met de organisatie. Het bord is dezelfde team plus bestaat net als alle andere eruit individuen aan hun bijzonder stijlen, attitudes en gedrag. Een juiste leerstoel zullen dit herkennen en ernaar streven u beste uit elk bestuurslid naar voren te halen. Er kunnen ook momenten zijn datgene ze conflicten of slecht gedrag in de bestuurskamer moeten beheren. Wij hebben een paar tips gegeven over hoedanig om bij gaan met bepaalde specifieke gedragingen die u met bestuursvergaderingen moet gaan tegenkomen. Beslist van het beste manieren om goed gedrag aan te moedigen is sedert een gedrags code te hebben voor bestuursleden waar iedereen zich aanmeldt. Het gebruiken van dezelfde gedragscode die is afgestemd op de waarden betreffende de organisatie helpt de toon van de top te zetten en beïnvloedt de cultuur van het organisatie op een positieve manier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *